4 juli 2019

Scholing acute verloskunde 2019.

In mei 2019 heb ik de scholing acute verloskunde gevolgd. Samen met collega´s, ambulanceverpleegkundigen en verloskundigen. Het was een leerzame praktijkavond, waar veel verschillende casussen aan bod kwamen. Ook goed om te horen hoe ambulanceverpleegkundigen en verloskundigen tegen bepaalde situaties aankijken.